Med vår breda kompetens och erfarenhet har vi på Vitaly Bygg fått vara med på projektet. Nedan finns ett antal filmer som visar och beskriver vårt arbete.

Projektet omfattar 6 st fastigheter om totalt 2000 kvm takyta på KTH campus
Projektet utfördes mellan 2017-2018