Information om ROT-avdraget

Hushållsarbete/ROT

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

Skattereduktion för husarbete i förälders bostad

Du kan även få skattereduktion för arbete som utförs i dina föräldrars bostad förutsatt att du har betalat arbetet. För att du ska ha rätt till skattereduktion för ROT-arbete som utförs i dina föräldrars bostad krävs dessutom att du helt eller delvis äger den bostad som dina föräldrar bor i.

Vad räknas som husarbete?

Följande räknas som husarbete:

 • reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
 • hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.

Vem har rätt till skattereduktion?

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha:

 • varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
 • fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
 • haft utgifter för husarbete

Vem har rätt till rotavdrag?

 

För att din köpare ska kunna använda rotavdraget måste han eller hon vara ägare till fastigheten där arbetet utförs. Oftast finns ägandet registrerat i Skatteverkets eller i Lantmäteriets register. Skatteverket kommer i första hand vända sig till dig som utförare, för att kunna verifiera att din köpare är ägare till fastigheten där arbetet är utfört.

 

Rätt till ROT-avdrag

För att ha rätt till rotavdrag måste köparen ha

 • varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
 • fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
 • haft utgifter för rot- och rutarbete.

Förutom att köparen måste äga fastigheten, måste han eller hon använda den som bostad. Det krävs att byggnaden är utrustad med installationer och bekvämligheter som är grundläggande för en bostad.

Med bostad avses utrymme som köparen använder och äger helt eller till väsentlig del för boende inom EES-området. Till bostaden räknas även garage, förråd och tvättstuga. Även fritidshus eller stuga som din köpare äger räknas som bostad. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis gemensam entré och trappuppgång räknas inte som bostad. Din köpare kan inte få rotavdrag för arbete som utförs:

 • i bostad som hyrs eller
 • arrenderas eller
 • utförs i en kooperativ hyresrätt.

Om din köpare hyr ut sin fastighet eller lägenhet under delar av året kan han eller hon inte få rotavdrag för det arbete som utförs under perioden då han eller hon inte använder bostaden.

Klicka här för att läsa mer ROT-avdraget

All information är hämtad från www.skatteverket.se

KONTAKT

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert!
Kontakta oss